utlysning

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/ny-utlysning-for-hypotesprovningsprojekt-oppen-inom-bioinnovation/

Ny utlysning för hypotesprövningsprojekt inom BioInnovation

Nu har BioInnovations utlysning ”Hypotesprövning steg 1” öppnat.  Utlysningen riktar sig till nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning som bidrar till att utveckla...