Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Ny utlysning från BioInnovation – stöttar projekt som ger förutsättningar för fler biobaserade produkter

Ny utlysning från BioInnovation – stöttar projekt som ger förutsättningar för fler biobaserade produkter

BioInnovation har lanserat en ny utlysning som stödjer projekt som skapar förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden.

Vad kan medel sökas för?
Projekt som vill utveckla möjliggörande teknologier för att tillverka biobaserade material och kemikalier. Projekten bör bygga på en idé som redan har validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Vem kan söka?
Tillverkare/producenter och teknikleverantörer av biobaserade material, produkter och tjänster. De förväntas ta en ledande roll i projekten, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet. Minst tre parter varav två företag.

Hur mycket kan projekt söka?
Budgeten för svenska parter är 25 miljoner kronor, och max 6 miljoner kronor per projekt. Budgeten för finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2,5 miljoner euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Matchmaking Event 9 maj
Vill du veta mer om utlysningen och hitta projektpartners? Den 9 maj 2019 arrangerar BioInnovation tillsammans med CLIC Innovation ett Matchmaking Event på World Trade Center i Stockholm för svenska och finska aktörer. Ta möjligheten att ställa frågor om utlysningen, pitcha din idé och knyta värdefulla kontakter. Deltagandet är kostnadsfritt.
Välkommen att anmäla dig här!


BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Visionen är att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser.