textila material

https://www.teko.se/kalendarium/biolyftet-utbildning-goteborg-dag-1/

BioLyftet utbildning, Göteborg (dag 1)

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Göteborg för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag...
Datum: 18 februari 2020 Plats: Argongatan 30