Sveriges industri

https://www.teko.se/kalendarium/industrins-reformagenda-sa-far-industrin-fart-pa-tillvaxten/

INDUSTRINS REFORMAGENDA: Så får industrin fart på tillväxten

Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som man intar en nyckelposition i kilmatomställningen. Men hur får...
Datum: 25 november 2020 Plats: Digitalt via Zoom