Spårbarhet i textil

https://www.teko.se/kalendarium/framtiden-for-cirkulara-textilfloden-och-sparbarhet/

Framtiden för cirkulära textilflöden och spårbarhet

Spårbarhet och nya lösningar för textilt spill – så jobbar företagen Årligen genereras tiotusental ton textilt spill från industrin i Sverige. Att hitta nya användningsområden för dessa innebär både...
Datum: 7 september 2021 Plats: Digitalt