regler

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/guide-till-snabbare-och-korrekt-import-av-varor/

Guide till snabbare och korrekt import av varor

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden som innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Med andra ord, de produkter som har sitt ursprung i de länder och områden...
https://www.teko.se/aktuellt/teko-ger-ut-leveransbestammelserna-tls-16/

TEKO ger ut leveransbestämmelserna TLS 16

TLS 16 är allmänna bestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär, till exempel metervaror på rulle. De passar dock inte för specialtillverkade varor som framställs efter beställning för en...