pfas

https://www.teko.se/kalendarium/pfas-substitution-i-textila-vardekedjor/

PFAS-substitution i textila värdekedjor

  POPFREE bjuder in till ett digitalt seminarium för att lansera verktyget ”PFAS Substitution Guide for Textile Supply Chains”. Projektets textilpartners kommer att dela sina lärdomar av praktisk PFAS-utfasning...
Datum: 2 september 2022 Plats: Digitalt via Zoom