modeindustrins framtid

https://www.teko.se/kalendarium/almedalen-modeindustrins-omstallning/

Almedalen: Modeindustrins omställning

  Modeindustrin står inför ett paradigmskifte pådrivet av samhällstrender som accelererats av de senaste årens pandemi. Hur detta paradigmskifte ser ut och vad vi har att vänta av den...
Datum: 6 juli 2022 Plats: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, "Handelns Hus"