medicinteknik

https://www.teko.se/kalendarium/digitalt-seminarium-om-regler-kring-vardutrustning/

Digitalt seminarium om regler kring vårdutrustning

PPE, MDD, DoC eller CE, vad är det? Dvs Personal Protective Equipment, Medical Device Directive, Declaration of Conformity och CE. Många kanske redan visste vad bokstäverna står för, men...
Datum: 20 maj 2020 Plats: Teams