Kompetensslussen

https://www.teko.se/kalendarium/forenkla-ditt-foretags-kompetensforsorjning-med-kompetensslussen/

Förenkla ditt företags kompetensförsörjning med Kompetensslussen

Att rekrytera personal med rätt kompetens till textilindustrin är en utmaning. Kompetensslussen bjuder därför in dig som jobbar i textilbranschen till en digital informationsträff, där vi diskuterar framtidens yrkesroller...
Datum: 18 maj 2021 Plats: Digitalt
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/kompetensslussen-snabbsparet-till-den-svenska-textilindustrin/

Kompetensslussen – snabbspåret till den svenska textilindustrin

Kompetensslussen är den del av Stiftelsen Proteko som arbetar med att ta fram TEKO:s branschvalideringssystem för en konkurrenskraftig textilproduktion. Systemet genererar kvalifikationer för yrken inom textilindustrin. Tillsammans med TEKO,...