kompetensförsörjning

https://www.teko.se/kalendarium/forenkla-ditt-foretags-kompetensforsorjning-med-kompetensslussen/

Förenkla ditt företags kompetensförsörjning med Kompetensslussen

Att rekrytera personal med rätt kompetens till textilindustrin är en utmaning. Kompetensslussen bjuder därför in dig som jobbar i textilbranschen till en digital informationsträff, där vi diskuterar framtidens yrkesroller...
Datum: 18 maj 2021 Plats: Digitalt
https://www.teko.se/aktuellt/pressmeddelande/overenskommelse-om-etableringsjobb-klar/

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. – Bra...