klädskatten

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/tekos-remissvar-pa-kemikalieskatten/

TEKO:s remissvar på kemikalieskatten

Nu har vi på TEKO skickat in vårt remissvar på Betänkandet av Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor, SOU 2020:20. Så här säger TEKO:s generalsekreterare...