IVA

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/textilbranschen-maste-anvanda-resurserna-smartare/

Textilbranschen måste använda resurserna smartare

En ny rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, slår fast att behovet av nya textilfibrer är ohållbart. Behovet tros öka med 150 procent till år 2050 vilket inte är resurssmart då merparten...
https://www.teko.se/kalendarium/handlingsplaner-for-resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/

Handlingsplaner för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Examensdags! IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet och att skapa en arena för politik, näringsliv...
Datum: 16 januari 2020 Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm