handel med england

https://www.teko.se/kalendarium/access2market-seminarium-om-export-och-import-fran-och-till-eu/

Access2Markets – seminarium om export och import från och till EU

Access2Markets är EU-kommissionens nya databas där EU:s exportörer och importörer kan hitta detaljerad information om tullar, ursprungsregler, skatter, formaliteter, produktkrav, handelshinder, handelsstatistik m.m. I databasen finns information om vilka dokument...
Datum: 25 februari 2021