BioInnoation

https://www.teko.se/kalendarium/frukostseminarium-om-bioinnovations-textilsatsning-2021/

Frukostseminarium om BioInnovations textilsatsning 2021

Hösten 2021 kommer BioInnovation att starta ett nytt större innovationsprojekt för utveckling av biobaserad textil. Målet är att svensk industri ska vara redo att möta en ökad efterfrågan på...
Datum: 20 augusti 2021