bioekonomi

https://www.teko.se/kalendarium/frukostseminarium-om-biolyftet/

Frukostseminarium om BioLyftet

BioLyftet – inspiration för företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna och återvinningsbara material Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som idag använder icke hållbara material...
Datum: 21 mars 2019 Plats: Stockholm