Engagera ert företag i kommande innovationsprojekt hos BioInnovation