Beredningsgruppen

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/miljonytt/miljonytt-dec-2016/

Miljönytt, dec 2016

Här kommer årets sista Miljönytt med lite information om vad som har varit uppe på agendan sedan sommaren. Både TEKO:s grupp för Beredning och Miljögruppen har haft möten. Den...