Anna Wiberg

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/hoga-betyg-nar-bioinnovation-nar-halvtid/

Höga betyg när BioInnovation når halvtid

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och...