Anders Weihe

https://www.teko.se/aktuellt/pressmeddelande/overenskommelse-om-etableringsjobb-klar/

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. – Bra...