Näringsminister Ibrahim Baylan till Sveriges INNOVATIONSRIKSDAG 2019