Workshop: Digitala textilier och digitala arbetsverktyg för studenter