Seminarium för SMF om möjligheter till stöd i omställningen