Kemikalielagstiftning i praktiken – REACH och en global utblick med fokus på textil