Informationsmöte om utlysningen Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter