Hur skapas goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt?