Hållbart Näringsliv del 3: Värderingar inåt-Krav utåt