Vendela Dorf

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/bioekonomiriksdagen-2024-och-bioinnovations-programkonferens-2/

Bioekonomiriksdagen 2024 och BioInnovations programkonferens

Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2024 och BioInnovations programkonferens Den cirkulära och biobaserade ekonomin har framtidens lösningar på många av de utmaningar som Sverige står inför idag när det gäller klimat, miljö...
https://www.teko.se/kalendarium/bioekonomiriksdagen-2024-och-bioinnovations-programkonferens/

Bioekonomiriksdagen 2024 och BioInnovations programkonferens

Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2024 och BioInnovations programkonferens Den cirkulära och biobaserade ekonomin har framtidens lösningar på många av de utmaningar som Sverige står inför idag när det gäller klimat, miljö...
Datum: 6 november 2024 Plats: