Vi välkomnar Marcus Lantz som näringspolitisk ansvarig