Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

TEKO i rundabordssamtal med miljöministern om nya regler för avfallshantering

TEKO i rundabordssamtal med miljöministern om nya regler för avfallshantering

I går den 1 mars inleddes det första av tre rundabordssamtal om nya avfallsregler med miljöminister Karolina Skog. TEKO var en av organisationerna som var på plats tillsammans med företrädare för avfalls- och återvinningssektorn samt flertalet riksdagspartier. 

Regeringens ambition med de nya reglerna är att göra det enklare för medborgare att källsortera och öka mängden sopor som återvinns genom att ta ett helhetsgrepp på avfallsområdet. Ett viktigt område är frågan om textilier och hur mer material kan återvinnas och återanvändas istället för att brännas upp.

TEKO ser positivt på ett mer utbrett insamlingssystem vad gäller textilier. Förutom att minimera vårt textila avfall och produktionsspill, så vill vi verka för att det som ändå blir över i slutet av cirkeln i större utsträckning blir till en textilresurs för att så långt som möjligt undvika att det blir betraktat som just ett avfall.

TEKO vill samtidigt att företag ska kunna konkurrera på lika villkor och med bra arbetsförhållanden, därför engagerar vi oss också och är pådrivande för en hårdare EU-lagstiftning för kemikalier i textilier. TEKO är också engagerade i flertalet projekt med fokus på en cirkulär ekonomi där textila produkter är en del och där nya innovativa affärsmodeller kan utvecklas.

Läs mer om rundabordssamtalen på Regeringskansliets webb samt Avfall Sveriges webb.

Läs mer om TEKO:s hållbarhetsarbete här