Sveriges klädkonsumtion – så påverkar den miljön

Sveriges klädkonsumtion – så påverkar den miljön

I en ny rapport från Mistra Future Fashion konstateras att produktionsfasen står för 80 % av den totala klimatpåverkan av svensk klädförbrukning. Det innebär att merparten av klimatavtrycket händer innan plaggen finns till försäljning. Trots detta kan både producenter och konsumenter hjälpa till genom beteendeförändringar och tekniska produktionsförbättringar.

Använd plaggen mer – spara miljön

Ett enkelt steg är att använda ett plagg dubbelt så många gånger vilket reducerar klimatpåverkan med hela 49 %. Till exempel en t-shirt som används 30 gånger och tvättas 15 gånger. Om t-shirten istället används 60 gånger så halveras klimatpåverkan. Om t-shirten dessutom produceras genom att använda solenergi så innebär det att klimatpåverkan minskar med 67 %.

Rapporten är skriven av: Gustav Sandin, Sandra Roos & Björn Spak från RISE samt Bahareh Zamani & Greg Peters från Chalmers.

Läs hela rapporten och nyheten från Mistra Future Fashion här

Källa: Mistra Future Fashion, 2019-09-05