Satsning på teknikutveckling gör Texla framgångsrika