Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Nytt projekt undersöker mikropartiklar från polyestertyg

Nytt projekt undersöker mikropartiklar från polyestertyg

När mikroskopiska plastpartiklar från polyestertyg kommer ut i havet, bidrar de till kemiska föroreningar som hotar den marina miljön. Mistra Future Fashion startar nu ett nytt projekt, Microplastics, som kommer att undersöka sambandet mellan textilegenskaper och utsöndring från polyestertyger, och därmed bidra till att fylla det kunskapsgap som idag finns i forskningen. Projektet är en pilotstudie tillsammans med tre företag som är partners i Mistra Future Fashion; Boob Design, Filippa K och H&M.

Projektet Microplastics kommer att undersöka sambandet mellan textilegenskaper och utsöndring från polyestertyger. Det vetenskapliga bidraget består av empirisk kunskap samt ett teoretiskt ramverk för hur man dels konstruerar och dels tar hand om polyestertyger för att minimera plastpartiklarnas spridning.

Projektet leds av Sandra Roos från Swerea och kommer pågå under våren 2017. Studien kommer att komplettera Mistra Future Fashion programmet genom att addera kunskap som efterfrågas av många intressenter idag. Resultaten kommer också att användas för att utforma efterföljande större forskningsprojekt som behandlar hela problemområdet med fler partners.

Läs mer om projektet på Mistra Future Fashions sajt här