Nytt förstudieprojekt om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation