Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Nytt förstudieprojekt om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

Nytt förstudieprojekt om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

Swedish Standards Institute (SIS) har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Under förstudien kommer en bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland annat genom två öppna workshops, den första den 20 januari 2017. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Under förstudien kommer ett antal frågor att utredas, bland annat vilka aktiviteter kopplade till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av – framförallt inom industrin.

– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att genomföra den här förstudien åt BioInnovation, säger Maria Gustafsson, SIS projektledare. Jag ser även det här som ett kvitto på att de standarder vi ägnat de senaste åren åt att utveckla, har fallit väl ut med svenska ögon sett.

Läs mer om förstudien och anmäl dig till workshopen här