Textilsatsning tar sikte på storskalig mekanisk återvinning