TEKO:s miljögrupp gästas av Eva Dalenstam från EU Kommissionen