TEKO:s Cecilia Tall i regeringsuppdrag för klimatneutralt näringsliv

TEKO:s Cecilia Tall i regeringsuppdrag för klimatneutralt näringsliv

Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, är en av ledamöterna i regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning tillsammans med Eva Karlsson från Houdini.

– Riktigt kul att få förtroendet från regeringen och få representera den svenska industrin. Det är ett viktigt uppdrag där målet är att stärka näringslivets omställning till cirkulära affärsmodeller och underlätta för svenska företag att exportera klimatsmarta produkter och lösningar, säger Cecilia Tall.

Arbetet med samverkansprogrammen för 2019–2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna. Totalt omfattar satsningen fyra program:

  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets digitala strukturomvandling

Näringsminister Ibrahim Baylan är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.

– Det starka samhället står inför flera viktiga omställningar som kräver samverkan. Med samverkansprogrammen vill regeringen samla näringsliv, akademi, civilsamhälle såväl som det offentliga för att hitta lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Näringsliv, akademi och samhälle

Samverkansgrupperna består av experter och företrädare för näringsliv, akademi och civilsamhället så väl som det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Varje samverkansgrupp har omkring 20 ledamöter. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansgrupperna bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Arbetet i samverkansprogrammet utgår från Sveriges klimatmål: Noll nettoutsläpp år 2045 och därefter ska det vara negativa utsläpp. En viktig del i arbetet är också samarbetet med EU med färdplanen som kallas den gröna given och leds av EU-kommissionären Frans Timmermans.

– Sverige och den svenska textil- och modebranschen är redan idag en av världens bästa vad gäller hållbarhet och miljö. Inom TEKO är vi vana att samarbeta med många olika aktörer för att hitta optimala lösningar, både nationellt men även internationellt. Det ger oss goda förutsättningar att ta en ännu tydligare ledarroll på vägen mot klimatneutral bransch, säger Cecilia Tall.

Hon fortsätter:

–  Det är glädjande att även Eva Karlsson från vårt medlemsföretag Houdini är en av experterna i gruppen, liksom att vår nära samarbetspartner Teknikföretagen har två personer med i andra program.

Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen deltar i Näringslivets digitala strukturomvandling och Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, medverkar i Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Förordnandena gäller till och med den 31 augusti 2022.

Läs mer om regeringens samverkansprogram 

Kontaktinfo
Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
[email protected], 073-825 79 00