TEKO söker hållbarhetsansvarig!

TEKO söker hållbarhetsansvarig!

TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag – Nu söker vi en hållbarhetsansvarig!

TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska textilindustrin, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till medlemsföretagen inom bland annat arbetsrätt, hållbarhet, forskning, innovation och utbildningsfrågor samt logistik. Rådgivning och förhandlingsstöd, sker genom TEKO:s helägda bolag TEKO Service AB men den aktuella tjänsten kommer inte att arbeta med arbetsgivarfrågorna.

Branschorganisationen, med 4 medarbetare som leds av Generalsekreterare Cecilia Tall och kansliet är beläget i Teknikföretagens hus centralt vid Östermalmstorg i Stockholm. TEKO finns även representerade med arbetsrättsrådgivare på tio lokala kontor runt om i landet samt med en filial på Textile Fashion Center i Borås. Tjänsten är placerad i Stockholm och du förväntas spendera en stor del av din tid där. Ett par resdagar i månaden både inom och utom landet är förväntat.

Uppdraget

TEKO har under flera år haft fokus på hållbarhetsfrågor men utökar nu detta genom att anställa en person på heltid med inriktning mot hållbarhet. Välkommen att följa med på en spännande och viktig resa för Sveriges textilindustri!

Du kommer driva hållbarhetsfrågor som står på medlemsföretagens gemensamma agenda. Hållbarhetsfrågorna är till stor del kopplade till den cirkulära ekonomin, till exempel fiberåtervinning och den kommande lagstiftningen från EU men också övergången till nya effektivare produktionsmetoder och hanteringen av avfall genom kommande producentansvar. Att bedöma effekterna av den kemiska lagstiftningen (REACH) och hur det påverkar och möjliggör insteget i den cirkulära ekonomin är också en viktig del av arbetet.

I nära dialog med medlemmarna i TEKO tar du fram välgrundade underlag och strategier för det gemensamma hållbarhetsarbetet. Du har stöd av generalsekreteraren vid behov. Du säkerställer att gemensamma hållbarhetsinitiativ drivs framåt.

TEKO är en liten organisation vilket betyder att man måste kunna driva sitt arbete självständigt och med genomslagskraft gentemot såväl medlemsföretagen som andra intressenter. Medlemsnyttan är a och o!

TEKO som organisation präglas av stark teamkänsla med frihet under ansvar – med hög servicegrad, engagemang och arbetsglädje som ledord.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

–         Leda och samordna TEKO-medlemmarnas Miljögrupp och också initiera nya projekt, bidra till branschöverenskommelser och forskningsinitiativ och tydliggörande av branschens hållbarhetsarbete.

–         Noga följa kemilagstiftningen och övriga textilrelaterade lagstiftningar och dess påverkan för tekonäringen.

–         Hålla TEKOs medlemsföretag uppdaterade kring vad som händer på hållbarhetsområdet i EU.

–         Rådgivning till medlemmarna.

–         Informera och hålla i event och utbildningar samt, presentationer för medlemmar och vid andra branschtillfällen.

–         Delta i Svenskt Näringslivs olika arbetsgrupper och forum för miljö/hållbarhetsfrågor.

–         Omvärldsbevakning.

Vem är du:

–         Högskoleutbildning eller motsvarande, din kunskap inom ämnesområdet kemi och textil värderas högt.

–         Erfarenhet från att ha arbetat med hållbarhetsfrågor.

–         Branscherfarenhet inom textil/modebranschen inget absolut krav men meriterande likväl som erfarenhet från processindustri.

–         Kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift både svenska och engelska.

–         Driven och målinriktad med förståelse för den kommersiella sidan av hållbarhetsarbetet.

–         Förmåga att kombinera strategiskt och analytiskt tänkande med en operativ hands-on-attityd.

Ansök senast den 24 november, intervjuer sker löpande, vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Stina Nord 073-6545257 / Fredrika Schartau 070-5107130

Läs mer och ansök här