TEKO-profilen: Roger Tjernberg, VD Oscar Jacobsson