Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Svenska hamnarbetarförbundet trappar upp konflikten i hamnarna

Svenska hamnarbetarförbundet trappar upp konflikten i hamnarna

Sveriges Hamnar har idag mottagit ett varsel om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet, vilket innebär total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar. Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad. Åtgärderna gäller tillsvidare till dess kollektivavtal träffas mellan parterna eller varslet återkallas eller ändras.

Vi arbetar tillsammans med Sveriges Hamnar för att så säkert som möjligt kunna bedöma hur stora störningar i hamnarnas verksamhet som strejken orsakar. Just nu arbetar Sveriges Hamnar och hamnarna med att undersöka vilka möjligheter som finns att dirigera om fartyg till fungerande hamnar. Det arbetet bedrivs självfallet så snabbt som det bara går men det är en rad osäkra faktorer som måste tas med i bedömningen, bl.a. hur många av Hamnarbetarförbundets medlemmar som kommer att strejka. Vi återkommer med information snarast möjligt.

Räkna med omfattande störningar

Preliminärt bör ni medlemsföretag utgå från att arbetsnedläggelsen medför omfattande störningar. I den mån det är möjligt bör medlemsföretagen överväga alternativa transportvägar.

Konflikten i hamnarna beror på att Svenska Hamnarbetarförbundet ställer krav på att få teckna ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar, ett s.k. andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har redan ett avtal med Svenska Transportarbetareförbundet men har erbjudit Svenska Hamnarbetarförbundet ett sådant andrahandsavtal som är möjligt enligt svensk rätt. Varför strejkar då Svenska Hamnarbetarförbundet? Svaret är att de i verkligheten inte accepterar ett andrahandsavtal utan vill tränga undan avtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet.

Svenska Hamnarbetarförbundet accepterar alltså inte svensk arbetsrätt och varslar nu om total arbetsnedläggelse i syfte att tvinga igenom sina rättsstridiga otillåtna krav. Det är inte möjligt för Sveriges Hamnar att acceptera den undanträngningseffekt som Svenska Hamnarbetarförbundet vill uppnå.

Det är viktigt att TEKO och alla andra arbetsgivarorganisationer nu ger Sveriges Hamnar sitt stöd av både principiella och praktiska skäl.