Stöd kommer inte längre att utgå vid korttidsarbete under semester