Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Stark tillväxt för Svensson i Kinna

Stark tillväxt för Svensson i Kinna

Bilden: Anders Ludvigson, vdFoto: Ludvig Svensson

Familjeföretaget Svensson i Kinna grundades 1887 och drivs i dag av fjärde generationen med syskonen Anders och Anne Ludvigson i ledningen. Med fokus på kvalitet, design och innovation har företaget den senaste tiden haft en mycket positiv utveckling.

– Vi gjorde ett rekordår 2017 och ökar omsättningen med 85 miljoner kronor, 735 miljoner kronor jämfört med 650 miljoner kronor för 2016. Det största ökningen ligger inom klimatvävar, men även inredningstextilierna tror vi mycket på framöver, berättar Anders Ludvigson, vd.

Svenssons klimatvävar finns installerade i mer än 130 länder och företaget är i dag världsledande inom klimatkontroll och energieffektivitet med textilbaserade lösningar. Samtidigt är man en ledande aktör inom inredningstextilier. Förra året listade London Stock Exchange Group företaget i rapporten ”1000 Companies to Inspire Europe”, en publikation som lyfter fram de mest inflytelserika små och medelstora företagen i Europa.

Den positiva utvecklingen för Svensson har tillkommit genom målmedvetet arbete och fokus på textila innovationer, men även omvärldsfaktorer spelar in.

– Om vi tittar på klimatvävarna där vår främsta tillväxt finns har marknaden som vi kallar Americas en stadig tillväxt. Det är Nord-, Central och Sydamerika. Sedan har vi Holland som är vår största marknad som åter igen utvecklas starkt där äldre klimatvävar behöver bytas ut vilket är helt normalt, och det ser vi i försäljningen. Sedan har Ryssland ökat rejält för oss. De vill precis som många andra länder borga för sin egen matförsörjning vilket gynnar oss när de bygger fler växthus, berättar Anders Ludvigson.

Ur spill skapades framgången

Men hur kommer det sig egentligen att ett textilföretag som från början tillverkade gardiner är världsledande inom klimatvävar?

Vi backar bandet till 1970-talet. I företagets fabrik i Kinna uppstår tonvis med spill när gardinerna tillverkas och något måste göras med resterna. Efter att företaget haft idéer att skapa både butikspåsar och armering till färdiga gräsmattor föreslog trädgårdsexperten och den tidens radioprofil Sven Gren det vinnande konceptet: Varför gör ni inte gardiner till växthus? Sagt och gjort, 1977 presenterade dåvarande tekniske chefen Göran Henningsson den virkade energiväven. Några år senare utvecklades klimatväven när remsor av aluminium- och plastfolie virkades samman i företagets fabrik i Kinna. Den nya produkten maximerade förmågan att hålla rätt temperatur, samtidigt som risken för nedfallande kondensdroppar i växthuset minimerades.

I dag erbjuder Svensson hundratals olika klimatvävar för de många internationella marknaderna. I fabriken i Kinna arbetar cirka 220 personer och totalt sysselsätter Svensson cirka 400 personer i hela koncernen där dotterbolagen finns i USA, Sydkorea, Holland och Kina. Tillverkningen sker i Kinna och i Qingpu (Shanghai).

En rundtur med produktionstekniker Magnus Hallin vittnar om företaget storlek. Den väldiga tegelbyggnaden är en imponerande syn och märks redan vid infarten till Kinna. Den stora skorstenen som sträcker sig mot skyn är ett historiskt minne från förr och utgör ett naturligt blickfång på området.

– Fabriken som vi tittar på nu kom på plats år 1904. Runt 1970 gjorde vi de sista ändringarna utvändigt. Sedan har vi förstås ändrat en hel del invändigt för att anpassa produktionen. Faktum är att vi hela tiden tänker ett steg framåt, säger Magnus Hallin när vi rör oss in i byggnaden.

Svensson är verksamma inom två affärsområden: klimatvävar och inredningstextil. De två områdena skiljer sig åt ganska mycket, enligt produktionsteknikern.

– Kunderna skiljer sig åt mellan de olika affärsområdena. Vad gäller inredningstextilierna är det främst arkitekter, inredare och möbelproducenter som är kunder medan vi vänder oss till odlare, växthusbyggare och installatörer med klimatvävarna, säger han. Volymmässigt står klimatvävarna för cirka 70 procent av omsättningen.

En fördel för Svensson är att företaget har egen produktion och därmed kontrollerar hela kedjan – från råmaterial till färdig vara.

– Vi har alla delar i tillverkningen här i fabriken, från tråd in till färdig väv ut. Här finns garnfärgning, beredningsverk, varpning, virkeri och väveri med mera, berättar Magnus Hallin. Det är tacksamt eftersom det ger möjlighet att utveckla produkterna och hitta nya lösningar.

Lokal närvaro ger optimala lösningar

En viktig del i företagets utveckling är Svenssons eget forsknings- och utvecklingsteam som tar fram innovativa klimatvävar som fungerar i olika klimat.

– Vi utvecklar ”recept” på råmaterial för att den slutliga väven ska prestera maximalt i varje enskilt klimat och växthus. Det är ett digert utvecklingsarbete och kräver mycket tester och omtag för att få fram det perfekta materialet och den bästa kombinationen, berättar Magnus.

Magnus Hallin har sett det mesta genom åren och han beskriver tydligt hur produktionen har växt vad gäller klimatvävar.

– Jag har jobbat här i 24 år och numera tillverkar vi mångdubbla mängder klimatvävar mot när jag började jobba. Det säger en hel del om utvecklingen. Vi har i princip samma produktionstakt året om. Förstås påverkas vi av konjunktursvängningar men överlag så har det gått väldigt bra, säger han.

Magnus Hallin, produktionstekniker

Maximal energibesparing och växtkraft

Klimatvävarna finns i ett stort antal varianter och med olika funktioner. Det som fungerar för ett växthus i Holland fungerar inte lika bra i Sydamerika. Klimatet styr vilken väv som ska användas. Storsäljaren är Luxous, en väv som framför allt används vid grönsaksodling i tempererade klimat som Nordeuropa och Nordamerika samt Ryssland. Väven maximerar energibesparingen och släpper samtidigt igenom så mycket ljus som möjligt.

– Vi har drygt 200 klimatvävar i sortimentet. Och sedan erbjuder vi dem i olika bredder också. Vi kan säga närmare 1000 artiklar med alla storlekar, berättar Magnus Hallin.

Vi rör oss vidare genom fabriken och möter människor som är fullt fokuserade på sitt arbete i produktionen. I huset finns allt från ingenjörer och produktionstekniker till designers, HR, ekonomi och marknad. Den stora produktionsanläggningen imponerar och det är fantastiskt att ett svenskt textilföretag kan konkurrera inom textil produktion.

VD:n Anders Ludvigsson berättar om den spännande utvecklingen:

– På klimatvävssidan har vi haft en våldsam efterfrågan de senaste två åren, det är först under de senaste månaderna som vi är i balans i produktionen. Det ökar och ökar hela tiden, säger han. Vi letar efter fler resurser som kan jobba mot våra starka tillväxtmarknader där det sker många projekt.

Vad är det då som har gjort Svensson så framgångsrika?

Enligt Anders Ludvigson är det främst tre saker som ligger till grund för succén med klimatvävarna.

– En viktig del är att vi bygger våra egna maskiner som tillverkar klimatväven. Det gör att vi kan justera i produktionen men framför allt blir det svårare att kopiera våra produkter. En annan viktig del är att vår affär utvecklades utifrån vårt holländska dotterbolag. Här fanns goda insikter om hur odlare räknar och tar betalt. Det var i grunden viktigt för vårt varumärke och trovärdighet och är något vi förvaltar och lever på än i dag. Den sista delen i framgången är att vi hade som utgångspunkt att skämma bort kunderna lokalt med lager på respektive marknad, till exempel i Holland och USA. Och här har vi inte skickat ut duktiga svenskar som ska bestämma. Där vi har varit framgångsrika har vi haft starka och drivna lokala ledare. Holländare i Holland, amerikaner i USA och kineser i Kina, förklarar Anders Ludvigson.

Ludvig Svenssons fabrik i Kinna

Stort samhällsengagemang

Familjeföretaget Svensson har alltid haft ett stort samhällsengagemang och är involverade i ett antal olika välgörande projekt världen över. Under 2017 fick företaget till exempel ta emot Mayor’s International Community Awards (MICA) i staden Charlotte i USA för sitt bidrag av solskydd och andra klimatkontrollerande textilier till lokala skolor i Charlotte-regionen. Flera av skolornas områden är klassificerade som skolor för barn till låginkomsttagare med begränsad tillgång till färsk frukt och grönsaker. Med hjälp av Svensson, som bidragit med kunskap på plats till både lärare och elever samt teknik till skolornas växthus och trädgårdar, genereras bättre och större skördar och därmed mer färsk frukt och färska grönsaker till eleverna.

– Det är kul att kunna hjälpa till där vi ser ett behov även utanför det strikt affärsmässiga, sådant är viktigt, säger Anders Ludvigson.

Mer tekniska inredningstextilier att vänta

Framtiden ser minst sagt ljus ut för Svensson. Befolkningen ökar i världen liksom matproduktionen vilket stärker efterfrågan på klimatvävar.

– Just nu planar efterfrågan ut så vi får se vad som händer framöver. Men vi har ju våra prognoser och än så länge håller våra ambitioner för året och vi tror på ytterligare en ökning. Vi har ju fått säga nej till beställningar under två års tid så det är bra att kunna sälja till de som vill köpa, säger Anders Ludvigson och ler.

Även vad gäller inredningstextilier tror företaget på en minst lika spännande tid:

– Vi satsar hårt på att förstärka vårt erbjudande och gå mot ett mer lösningsorienterat fokus vad gäller inredningstextilier. Vår vision är att klimatvävarna och inredningstextilierna ska mötas och komma närmare varandra. I dag har vi projektteam som jobbar tillsammans och det kommer mer tekniskt inom inredningstextilier framöver och där har vi mycket spännande på gång, avslutar Anders Ludvigson.

Svensson är medlem i TEKO


Text: Henrik Eriksson, kommunikatör TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag