Spännande informations- och matchmakingmöte med BioInnovation

Spännande informations- och matchmakingmöte med BioInnovation

Torsdag den 7 november arrangerade BioInnovation ett informations- och matchmakingmöte i Stockholm med temat ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet”. Informationsmötet var kopplat till en ny utlysning med stöttning för projekt som vill utveckla material med biobaserade komponenter designade för cirkulära flöden. Materialen ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter.

Mötet öppnade med att BioInnovations programchef Anna Wiberg hälsade välkommen och berättade om BioInnovations nya strategiska agenda. Därefter presenterade Anna Ottenhall, utlysningsansvarig på Vinnova, förutsättningarna för den nya utlysningen. Därefter fick ett antal intressenter möjlighet att pitcha idéer för publiken. Till sist berättade BioInnovations tre initiativtagare: TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, IKEM och Skogsindustrierna varför det är viktigt för respektive bransch med biobaserade material för den cirkulära ekonomin.

Mer information om utlysningen hos Vinnova

BioInnovations initiativtagare var på plats, fr v: Torgny Persson, Skogsindustrierna, Nils Hannerz, IKEM och Henrik Eriksson, TEKO. Tillsammans med Anna Wiberg, programchef för BioInnovation