Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Somna hjälper människor över hela världen att komma till ro.

Somna hjälper människor över hela världen att komma till ro.

Somna i Stenkullen, ett par mil nordost om Göteborg är övertygade att en bra dag börjar redan på natten – med en god natt sömn. I över tio år har företaget utvecklat och tillverkat produkter om tyngdens och tryckets lugnande inverkan utifrån vetenskapliga studier. Somnas Kedjetäcke ger en omslutande och lugnande känsla och hjälper människor över hela världen att lindra oro, ångest och sömnsvårigheter.

– Våra produkter är bland de mest beprövade på marknaden och möter de stränga kraven både avseende kvalitet och produktsäkerhet, säger Anette Laurell, vd på Somna.

Somnas produkter bygger på en egenutvecklad lösning med insydda kedjor i längsgående kanaler som formar täcken, filtar eller västar tätt intill kroppen vilket ger ett jämnt och behagligt omslutande tryck. Produkterna hjälper kroppen att slappna av och komma till ro.

I sortimentet finns förutom tyngdtäcken även tyngdfiltar, tyngdkragar och tyngdvästar. Somnas produkter säljs primärt som ett hjälpmedel via förskrivning i vården där arbetsterapeuter och fysioterapeuter har förskrivningsrätt av tyngdtäcken till patienter som lider av oro, ångest eller sömnsvårigheter.

– Våra egna produktspecialister är också utbildade arbetsterapeuter och fysioterapeuter vilket gör att de kan hjälpa våra kunder med rätt produkter i rätt sammanhang. Många kanske inte vill börja med farmaka eller vill ha ett komplement till sin ordinarie medicinering eller kognitiv beteendeterapi, och då är tyngdtäcken en lösning, säger Anette Laurell.

På marknaden i mer än 10 år

När Somna grundades 2008 fanns det bara en liknande produkt på marknaden vilket var bolltäcken från Danmark. Tankarna på att tryck och tyngd verkar lugnande för kroppen har dock funnits sedan 1960-talet, enligt Anette Laurell.

Somnas produkter är medicintekniska produkter. Med sådana produkter måste företaget möta kraven i det medicintekniska direktiv där Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet. Från maj nästa år implementeras ett nytt och betydligt mer krävande regelverk för medicintekniska produkter MDR 2017/745. Även om tillverkare av tyngdtäcken faller under klass 1, vilket innebär att man är självcertifierande, är kraven avseende evidens, produktsäkerhet och spårbarhet betydligt hårdare.

– Som tillverkare måste vi dokumentera de evidens som finns för vår specifika produkt. Det styr i sin tur hur vi kan informera om vilka effekter som kan förväntas av Kedjetäcke och för vilka användare. Det är ett omfattande arbete, men bra eftersom det stärker trovärdigheten kring Somna och våra produkter. Vår 11 års erfarenhet på marknaden ger oss också en solid bas av klinisk erfarenhet för både förskrivare och användare, berättar Anette Laurell. Även om det idag finns tunga täcken som erbjuds konsumentmarknaden är det inte alltid detsamma som att dessa möter de höga krav som sjuk- och hälsovården ställer på tvättbarhet, livslängd, hållbarhet, flamsäkerhet, svalhet, humanekologiska krav och medicinteknisk dokumentation.

Alla produkter tillverkas för hand på plats i Stenkullen. Vi går ut i produktionen och tittar när personalen hos Somna arbetar med att sätta samman täckena. Det är ett noggrant och kontrollerat arbetssätt som tar tid. Enligt produktionsansvarige Fredrik Eriksson finns det en poäng med det systematiska upplägget.

– Då vi arbetar med hög kvalitet och fokus på kunderna så är vi oerhört noga med monteringen och säkerställer detta arbetet med olika kontrollstationer, säger han.

Kvilten till täckena ligger upplagda på stora bord i produktionslokalen. Personalen hämtar sedan ett antal kedjor som träs genom de olika kanalerna i täckena.

– Vi har ett antal olika vikter på täckena, men det blir allt vanligare med tunga vikter och upp till 14 kilo, säger Fredrik Eriksson. Tyngden fördelas i täckena så det omsluter användaren vilket skapar en omfamnade känsla.

Somnas Kedjetäcke går att dela upp och tvätta i vanlig tvättmaskin

Full spårbarhet ger extra trygghet

Täckena är delbara vilket underlättar vid tvätt. Kedjorna är förzinkade och pulverlackerade vilket gör att de inte frambringar allergier eller ger upphov till något ljud. När personalen har trätt in kedjorna i täckenas kanaler så försluts allting genom att en sömmerska syr och färdigställer täckena på plats i Stenkullen.

– Vi gör också olika tester på täckena, inte minst tvättar. Det är viktigt att produkterna håller vad vi lovar, säger Ann-Charlotte Eng Norström, CFO och HR-chef. Täckena går också att tvätta i vanliga tvättmaskiner eftersom de delas i två halvor med hjälp av blixtlåsen.

En viktig del i produktionen hos Somna är att varje produkt har ett egen id-nummer vilket skapar full spårbarhet.

– Sömmerskan är sista ledet i produktionen och hon syr in en etikett som visar exakt all information om varje enskilt täcke. Om något skulle hända med produkten så kan vi gå tillbaka och titta på varje led i produktionskedjan. Spårbarheten är viktig med tanke på det nya EU-direktivet för hjälpmedel som kommer snart där full spårbarhet är ett krav. Alla våra täcken är också certifierade enligt OEKO-TEX Standard 100, berättar Ann-Charlotte Eng Norström.

Somnas Kedjetäcke har många användningsområden

Hjälper människor i vardagen

Vi rör oss ut på lagret där ett stort antal vagnar är fyllda med täcken, västar, filtar och andra produkter. Fredrik Eriksson visar en väst med tyngder som används av många barn.

– Den används för människor som har oro eller ångest under dagen, och för att dessa ska kunna möta situationer som är jobbiga. Det finns många användningsområden och det är ju helt fantastiskt att våra produkter kan hjälpa människor i vardagen och komma till ro. Då känner man att det vi gör här på Somna är oerhört viktigt, berättar han.

Ann-Charlotte Eng Norström berättar hur en hantverkare hade använt en av Somnas tyngdkragar med tyngder i.

– Han var väldigt tacksam. Kragen hjälpte honom att slappna av i nacken. Hantverkare arbetar ju ofta i onaturliga ställningar och får spänningar i kroppen. Då är vår tyngdkrage verkligen bra. Vi använder den också mycket här på kontoret när vi sitter mycket, det hjälper oss att slappna av på ett fantastiskt sätt, säger hon.

En annan produkt är Somnas kedjefilt som används av personer i alla åldrar. Allt från pensionärer till barn.

– Kedjefilten är perfekt att lägga över benen när du sitter i en stol eller i en soffa. De omsluter och ger värme på en och samma gång, säger Ann-Charlotte Eng Norström

Huvudmarknaden för Somna finns i Sverige där Kedjetäcke är ett hjälpmedel hos landstingen. Dessutom finns Somna representerat via distributörer i Skandinavien men även i länder utanför regionen. Under 2018 hade företaget en omsättning på 37 miljoner kronor.

– Som en del i att patienten provar ut ett tyngdtäcke, genomför vi utbildningar där våra produktspecialister finns på plats ute hos förskrivarna, till exempel på sjukhus, vårdcentraler och skolor berättar Ann-Charlotte Eng Norström.

Ökad medvetenhet

Enligt vd Anette Laurell har användandet av tyngdprodukter växt med åren.

– Allt eftersom kännedomen om produkterna ökar så växer också antalet användare. Många patienter efterfrågar alternativ till, eller komplement till farmaka. De upphandlande enheterna inom landstingen har i sina upphandlingsunderlag skärpt kraven på oss leverantörer vilket genomgående är bra. Som leverantör av medicintekniska produkter har man ett stort ansvar för att produkterna ger den effekt tillverkaren påstår att produkterna har, men också att produktsäkerheten och respekten för de regelverk och standarder som finns efterlevs. Vi ligger bra till för att utvecklas framåt tack vare vårt omfattande kvalitetsarbete och noggrannhet i alla delar. Vi får ofta höra av våra kunder att det känns tryggt med Somna och det värmer oss, det är precis så vi vill att företaget ska uppfattas, avslutar hon.

Somna är medlem i TEKO


Text: Henrik Eriksson, TEKO