Slutlig rapport från Mistra Future Fashion

Slutlig rapport från Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion (MFF) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som har drivits av RISE och pågått mellan 2011 och maj 2019 med visionen att med hjälp av ny kunskap och innovationer möjliggöra ett systemskifte för mode, som gynnar såväl industri som samhälle, och medför en utveckling från ett linjärt till ett cirkulärt och hållbart system.

Nu har en sista rapport för Mistra Future Fashion släppts där en sammanställning har gjorts över hela programmet.

Rapporten har sammanfattat de åtta åren som programmet har varit verksamt med att lista åtta slutsatser som utgör rekommendationer om hur vi alla kan bidra för att förverkliga ett systemskifte i modeindustrin. De är:

  • Design for circularity
  • Textile fiber impact
  • Production impact
  • User
  • Alternative business models
  • Policy instruments
  • End of life
  • Joint effort