Senaste nytt om Brexit – två veckor kvar!

Senaste nytt om Brexit – två veckor kvar!

Brexit närmar sig med stormsteg och Brexit kommer, med eller utan avtal, påverka svenska företag med verksamhet och intressen på den brittiska marknaden. 10 % av den svenska teko-exporten går till Storbritannien och det är därför viktigt att förbereda sitt företag så gott det går inför de kommande förändringarna.

Kommerskollegium ser två möjliga scenarion just nu:

  • Frihandelsavtal, till exempel som det mellan EU och Kanada där man förhandlat fram ett eget avtal
  • WTO-regelverket, vilket kommer att gälla om EU och Storbritannien inte sluter ett annat avtal som de ovan nämnda

Under 2021 och åren därefter kommer stora förändringar ske och företag behöver förbereda sig på dessa, även om informationen är oklar.

Några punkter som sannolikt kommer ändras med Brexit är:

  • Den fria rörligheten för varor
  • Högre tullar och resurskrävande system för tullar
  • Ökad administration för just tullar, men också ursprungsmärkning och andra handelsregler, rörligheten av medarbetare
  • Ändrade produktkrav, standardiseringar och certifieringar

För TEKO:s medlemmar finns en miniguide till Brexit som uppdaterades den 18 december. (OBS! inloggning krävs för att läsa guiden)