Så har Sveriges textil- och modeföretag klarat coronakrisen

Så har Sveriges textil- och modeföretag klarat coronakrisen

Coronakrisen har drabbat hela världen, Sverige och TEKO:s medlemsföretag på ett mycket dramatiskt sätt. Fortfarande är framtiden osäker för många företag. Trots alla stödinsatser så har de flesta företag varit hårt drabbade av pandemin och dess följdverkningar. Under året som gått sedan pandemin bröt ut på allvar i mars 2020 har vi sett dalande orderingångar, sjunkande orderstockar och en osäker framtid.

– Som medlem i Svenskt Näringsliv har TEKO aktivt deltagit i framtagningen av olika förslag på åtgärder för att stödja företagen och rädda jobb, till exempel korttidspermittering, slopade karensdagar, lån med statliga garantier, slopade arbetsgivaravgifter med mera. Det är kraftfulla stödåtgärder som hjälpt företagen att hålla verksamheterna vid liv. Men helt klart har det varit ett mycket tufft år för företagen, säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO.

Korttidspermitteringar, varsel och minskade omsättningar

När TEKO genomförde en undersökning bland medlemsföretagen i september 2020 så visade det sig att 56 procent av företagen hade tvingats till korttidspermittering och 23 procent hade tvingats till uppsägningar av personal.

Enkäten visade dessutom att 10 procent av företagen hade tappat mer än 40 procent av omsättningen och 40 procent av företagen hade sett en omsättningsminskning på 20 procent. En positiv överraskning var dock att 20 procent av företagen hade märkt en ökad omsättning och 87 procent av företagen trodde att framtiden skulle bli bättre eller mycket bättre.

Diagram från undersökning i september 2020 bland TEKO:s medlemsföretag. Klicka på bilden för att se den i större format.

– Flera av TEKO:s företag som hade egen produktion visade handlingskraft och ställde snabbt om verksamheten för att producera skyddsutrustning till vården vilket visar på ett oerhört engagemang och flexibilitet, säger Cecilia Tall. Det kan möjligtvis förklara en del av uppgången i omsättningen hos några av företagen. Sedan har vi ju genomgående sett en positiv trend bland outdoorprodukter, vilket blir naturligt när människor vistas alltmer ute i naturen till följd av restriktionerna. Dessutom har vi varit mer hemma vilket varit gynnsamt för hemtextilförsäljningen.

Även TEKO:s jour för rådgivning inom arbetsrättsfrågor har använts mer frekvent än någonsin under året.

– Det vittnar om att många företag har varit i stort behov av stöd och råd. Där är vi glada att ha kunnat stå till tjänst förstås med vår expertkunskap och snabbt hjälpa företagen att agera utifrån de förutsättningar som finns i varje enskilt fall, säger Tomas Undin, VD på TEKO.

Fortsatt ansträngt läge under 2021

Under februari 2021 gjordes en uppföljande enkät bland TEKO:s medlemsföretag vilket visade på en något mer positiv bild jämfört med tidigare. 44 procent av företagen svarade att omsättningen för 2020 var bättre eller oförändrad jämfört med 2019. Dock var det fortfarande 56 procent av företagen som sett en minskad omsättning på 10 procent eller mer för helåret.

Undersökningen visade också att 66 procent av företagen hade genomfört korttidspermitteringar vilket visar på det ansträngda läget under året, men också att stödåtgärderna varit välkomna. Mer än vart fjärde företag har tvingats till uppsägningar (27 %).  Den positiva framtidstron fanns dock kvar sedan i höstas och 88 procent tror att 2021 blir bättre jämfört med 2020.

Diagram från undersökning i februari 2021 bland TEKO:s medlemsföretag. Klicka på bilden för att se den i större format.

Med ökad vaccinering i samhället och lättade restriktioner världen över finns förhoppningar om ett klart bättre läge för textil- och modebranschen framöver.

– Vi hoppas och tror att 2021 blir klart bättre än 2020 förstås. Det är viktigt att vaccineringen nu genomförs skyndsamt på ett säkert sätt, och att restriktionerna lättas upp när smittspridningen tillåter. Vi är många som längtar efter att få återgå till något slags normalläge igen, avslutar Cecilia Tall.

Kontakt för mer information

Cecilia Tall, generalsekreterare, TEKO

073-825 79 00, [email protected]