Riksdagen beslutar att förlänga nuvarande stödnivåer vid korttidsarbete