Ny version av boken Sustainable Fibre Toolkit

Ny version av boken Sustainable Fibre Toolkit

2014 tog TEKO genom Stiftelsen Svensk Textilforskning initiativet till att ge ut en hållbarhetsguide om textila fibrer. För ändamålet anlitades Annie Gullingsrud (fd. McCourt), fiber- och hållbarhetsexpert knuten till The Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA. Syftet med Sustainable Fibre Toolkit är att tillhandahålla en överblick över olika fibrers miljöpåverkan samt ge förslag på hur man kan ”designa runt”  eller undvika skadlig miljöpåverkan. Sustainable Fibre Toolkit är tänkt som en hjälp och inspiration för tillverkare, inköpare, handlare, designers och producenter att kunna göra så bra val som möjligt vad gäller miljö och sociala aspekter.

Ny version och nytt innehåll våren 2018

Under våren 2018 har TEKO uppdaterat boken med bland annat ett nytt kapitel Textiles for circularity med fokus på återvinning, återanvändning och nytänkande inom hela den textila värdekedjan. Den uppdaterade versionen innehåller även information om textilindustrins miljömässiga effekter i ett livscykelperspektiv – detta tack vare flera forskare som bidraget med deras ovärderliga kunskap och erfarenheter.

Alla medlemsföretag i TEKO får 1 exemplar av boken kostnadsfritt som skickas ut de närmaste veckorna.

Pris: 
För TEKO-medlemmar och utbildningsorganisationer: 250:- (ex moms)
Övriga: 475:- (ex moms)

Vid beställning av fler än 5 exemplar, kontakta info@teko.se för eventuellt rabatterat pris.

Beställ boken
Skicka ett mejl till info@teko.se med ditt namn/ditt företags namn, adressuppgifter samt antal exemplar. Faktura skickas med boken.

Den nya versionen finns i begränsad upplaga och kan beställas via info@teko.se

Ett exempel på uppslag från det nya kapitlet Textiles for Circularity – ett kapitel där forskare och innovativa aktörer från Swerea IVF, Atacac, Re:textile, RISE och Aalto University har bidragit med material