Ny rapport för förslag på stärkt efterfrågan på cirkulära textila produkter och tjänster